Raadsvergadering (besluitvormend) 2 juli 2019

Algemene informatie
PlaatsRaadven (raadzaal), Koningin Julianalaan 19
Tijd19:30 uur
VoorzitterDhr. J.W. Brenninkmeijer
Audio verslagAudio verslag beluisteren

Documenten

Agenda

1 - Opening

2 - Vaststelling agenda en aanwijzen voorstemmer

3 - Vragenhalfuur

4 - Mededelingen

5 - Ingekomen stukken

6 - Vaststellen van de besluitenlijst van de besluitvormende raadsvergadering, gehouden op 25 juni 2019

7 - B-voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan "de Boslaantjes, Waalre Noord"

8 - B-voorstel tot het vaststellen van de 5e Tussenrapportage (Turap) 2019 en kennisnemen van de Nieuwsberichten van mei 2019

9 - A-voorstel tot het vaststellen van de jaarrekening 2018 en aanvraag Vangnetuitkering Participatiewet 2018

10 - A-voorstel tot het vaststellen van de Kadernota 2020

11 - Motie vreemd aan de orde van de dag afkeuring proceskosten Parkeer-Hub Dommeldal

12 - Sluiting