Raadsvergadering (besluitvormend) 1 februari 2022

Algemene informatie
PlaatsRaadven (raadzaal), Koningin Julianalaan 19
Tijd19:30 uur
VoorzitterDhr. A.J.W. Boelhouwer
Video verslagVideotulen bekijken

Documenten

Agenda

1 - Opening

2 - Vaststellen agenda en aanwijzen voorstemmer

3 - Vragenhalfuur

4 - Mededelingen

5 - Ingekomen stukken

6 - Vaststellen van de besluitenlijst van de besluitvormende raadsvergadering, gehouden op 18 januari 2022

7 - B-voorstel tot het vaststellen van het Afsprakenkader Wonen Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE) 2022

8 - A-voorstel tot het vaststellen van de Verordening Gegevensverstrekking 2022

9 - A-voorstel om in te stemmen met de Regiovisie Beschermd Wonen 2022-2026

10 - A-voorstel tot het indienen van een reactie op het concept -ambitiedocument “Balans in groei vanuit economische kwaliteit voor onze gezonde leefomgeving“ van de Metropoolregio Eindhoven.

11 - A-voorstel tot het indienen van een zienswijze op het Werkprogramma 2022 Metropoolregio Eindhoven

12 - Sluiting