Raadsvergadering (besluitvormend) 14 december 2021

Algemene informatie
PlaatsTeams
Tijd19:30 uur
VoorzitterDhr. A.J.W. Boelhouwer
Video verslagVideotulen bekijken

Documenten

Agenda

1 - Opening

2 - Vaststellen agenda en aanwijzen voorstemmer

3 - Vragenhalfuur

4 - Mededelingen

5 - Ingekomen stukken

6 - Vaststellen van de besluitenlijst van de besluitvormende raadsvergadering, gehouden op 30 november 2021

7 - B-voorstel tot het vaststellen van de belastingverordeningen 2022

8 - A-voorstel tot het vaststellen van de 6e Tussenrapportage (Turap) 2021

9 - A-voorstel tot wijziging van de afvalinzameling

10 - A-voorstel tot vaststellen Definitief Ontwerp openbare ruimte Dorpshart Aalst en bijbehorende kredietverstrekking

11 - A-voorstel tot vaststellen van de omgevingsvisie Waalre

12 - A-voorstel tot het vaststellen van de Regionale Energie Strategie van de Metropoolregio Eindhoven, RES 1.0 MRE

13 - A-voorstel tot het vaststellen van de 6e Tussenrapportage (Turap) 2021

14 - Sluiting