Raadsvergadering (besluitvormend) 15 februari 2022

Algemene informatie
PlaatsRaadven (raadzaal), Koningin Julianalaan 19
Tijd19:30 uur
VoorzitterDhr. A.J.W. Boelhouwer
Video verslagVideotulen bekijken

Documenten

Agenda

1 - Opening

2 - Vaststellen agenda en aanwijzen voorstemmer

3 - Vragenhalfuur

4 - Mededelingen

5 - Ingekomen stukken

6 - Vaststellen van de besluitenlijst van de besluitvormende raadsvergadering, gehouden op 1 februari 2022

7 - B-voorstel tot aannemen eindrapport 7 rekenkamer(commissie)s Metropoolregio Eindhoven (MRE) en Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE) regionale opgaven

8 - B-voorstel tot het vaststellen aanvraag suppletie uitkering 'Bommenregeling' 2021

9 - B-voorstel tot het vaststellen van de 1e Tussenrapportage (Turap) 2022

10 - A-voorstel voorstel tot het vaststellen van de participatieverordening en delegatie en instemmen met het adviesrecht onder de Omgevingswet

11 - A-voorstel tot deelname stichting expertisebureau risicobeheer en verzekeringen Veiligheidsregio’s

12 - A-voorstel tot het kennisnemen van de 1ste begrotingswijziging 2022 GGD Brabant-Zuidoost

13 - Sluiting