Raadsvergadering (besluitvormend) 18 januari 2022

Algemene informatie
PlaatsRaadven (raadzaal), Koningin Julianalaan 19
Tijd19:30 uur
VoorzitterDhr. A.J.W. Boelhouwer
Video verslagVideotulen bekijken

Documenten

Agenda

1 - Opening

2 - Vaststellen agenda en aanwijzen voorstemmer

3 - Voorstel tot het instellen van een commissie geloofsbrieven en drie leden van de raad te benoemen om in deze commissie plaats te nemen

4 - Voorstel tot toelating van een nieuw raadslid

5 - Beëdiging van het toegelaten raadslid

6 - Voorstel tot het benoemen van een nieuwe fractievertegenwoordiger namens de fractie ZW14

7 - Beëdiging fractievertegenwoordiger

8 - Vragenhalfuur

9 - Mededelingen

10 - Ingekomen stukken

11 - Vaststellen van de besluitenlijst van de besluitvormende raadsvergadering, gehouden op 14 december 2021

12 - A-voorstel tot het vaststellen van het budget cultuureducatie 2022-2024

13 - A-voorstel aanbestedingsdocumenten accountant

14 - A-voorstel tot het vaststellen van het aangepaste vergaderschema 2022

15 - Sluiting