Raadsvergadering (besluitvormend) 2 februari 2021

Algemene informatie
PlaatsTeams
Tijd19:30 uur
VoorzitterDhr. A.J.W. Boelhouwer
Video verslagVideotulen bekijken

Documenten

Agenda

1 - Opening

2 - Vaststelling agenda en aanwijzen voorstemmer

3 - Vragenhalfuur

4 - Mededelingen

5 - Ingekomen stukken

6 - Vaststelling van de besluitenlijst van de besluitvormende raadsvergadering, gehouden op 15 december 2020

7 - B-voorstel tot het instemmen met het advies van de commissie bezwaar en beroep met betrekking tot raadsbesluit van 27 oktober 2020 (definitief ontwerp Traverse Zuid)

8 - B-voorstel tot toepassing van "stille" betonstraatstenen op de Traverse Zuid

9 - B-voorstel tot het vaststellen van de subsidieverordening Investeringen Regionaal Ontwikkelfonds Werklocaties Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE) 2021

10 - A-voorstel tot het indienen van een zienswijze op het Werkprogramma 2021 Metropoolregio Eindhoven

11 - A-voorstel tot benoeming lid werkgeverscommissie

12 - Sluiting