Raadsvergadering (besluitvormend) 13 oktober 2020

Algemene informatie
PlaatsRaadven (raadzaal), Koningin Julianalaan 19
Tijd19:30 uur
VoorzitterDhr. A.J.W. Boelhouwer
Video verslagVideotulen bekijken

Documenten

Agenda

1 - Opening

2 - Vaststelling agenda en aanwijzen voorstemmer

3 - Vragenhalfuur

4 - Mededelingen

5 - Ingekomen stukken

6 - Vaststelling van de besluitenlijst van de besluitvormende raadsvergadering, gehouden op 29 september 2020

7 - B-voorstel tot het vaststellen van de 4e Tussenrapportage (Turap) 2020

8 - B-voorstel tot het vaststellen van de Verordening Rechtspositie raads- en commissieleden gemeente Waalre 2020

9 - A-voorstel tot het vaststellen van het Jeugdbeleid Waalre 2020-2024

10 - Motie vreemd aan de orde van de dag Mondkapjes en handgel voor minima

11 - Sluiting