Raadsvergadering (besluitvormend) 7 juli 2020

Algemene informatie
PlaatsRaadven (raadzaal), Koningin Julianalaan 19
Tijd19:30 uur
VoorzitterDhr. J.W. Brenninkmeijer
Video verslagVideotulen bekijken

Documenten

Agenda

1 - Opening

2 - Vaststelling agenda en aanwijzen voorstemmer

3 - Vragenhalfuur

4 - Mededelingen

5 - Ingekomen stukken

6 - Vaststelling van de besluitenlijst van de besluitvormende raadsvergadering, gehouden op 9 juni 2020

7 - B-voorstel tot aannemen rapport rekenkamercommissie over invoering Omgevingswet

8 - B-voorstel tot het vaststellen van de Jaarstukken 2019

9 - A-voorstel tot aannemen eindrapport gezamenlijke rekenkamercommissies Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB)

10 - A-voorstel tot het vaststellen van de Beleidsregels Coöperatief ontwikkelen van zon- en windenergieprojecten

11 - A-voorstel tot het vaststellen van de 3e Tussenrapportage (Turap) 2020

12 - A-voorstel tot het benoemen lid rekenkamercommissie

13 - Motie vreemd aan de orde van de dag Coalition of the willing

14 - Motie vreemd aan de orde van de dag Een sinterklaasfeest voor iedereen

15 - Sluiting