Raadsvergadering (besluitvormend) 24 mei 2022

Algemene informatie
PlaatsRaadven (raadzaal), Koningin Julianalaan 19
Tijd19:30 uur
VoorzitterDhr. A.J.W. Boelhouwer
Video verslagVideotulen bekijken

Documenten

Agenda

1 - Opening

2 - Vaststellen agenda en aanwijzen voorstemmer

3 - Vragenhalfuur

4 - Mededelingen

5 - Ingekomen stukken

6 - Vaststellen van de besluitenlijst van de besluitvormende raadsvergadering, gehouden op 10 mei 2022

7 - B-voorstel tot het instemmen met het beschikbaar stellen van financiële middelen om Sociaal Juridische Dienstverlening in de gemeente Waalre aan te bieden

8 - B-voorstel tot het instemmen met de opdracht Armoedebeleid

9 - A-voorstel tot het afvaardigen vertegenwoordigers gemeenteraad Waalre voor de Raadstafel21 Metropoolregio Eindhoven 2022

10 - A-voorstel tot het benoemen van de leden van de werkgeverscommissie griffie Waalre

11 - Sluiting