Raadsvergadering (besluitvormend) 23 januari 2024

Algemene informatie
PlaatsRaadven (raadzaal), Koningin Julianalaan 19
Tijd19:30 uur
VoorzitterDhr. M.F. Oosterveer
Video verslagVideotulen bekijken

Documenten

Agenda

1 - Opening door de voorzitter, burgemeester Oosterveer

2 - Vaststellen van de agenda en aanwijzen voorstemmer

3 - Vragenhalfuur

4 - Mededelingen

5 - Ingekomen stukken

6 - Vaststellen van de besluitenlijst van de besluitvormende raadsvergadering, gehouden op 12 december 2023

7 - B-voorstel tot naamswijziging verordening Participatieraad sociaal domein Waalre

8 - A-voorstel tot het nemen van een besluit voor de toekomstige ontsluiting van de Hut van Mie Pils en omgeving

9 - A-voorstel tot het vaststellen van het voorontwerp en aanvullende kaders van de Gestelsestraat zuid

10 - Sluiting