Oordeelsvormende bijeenkomst 6 juni 2019

Algemene informatie
PlaatsRaadven (raadzaal), Koningin Julianalaan 19
Tijd20:30 uur
VoorzitterDhr. A.J. Links

Deze vergadering is vervallen. Agendapunt 5 komt na de zomer weer op de agenda. Agendapunt 6 is verzet naar 18 juni 2019 oordeelsvormend en 2 juli 2019 besluitvormend. Agendapunt 7 wordt op 25 juni 2019 besluitvormend behandeld. De overige agendapunten zijn ter informatie verzonden aan de raad en worden derhalve niet in een latere vergadering behandeld.

Agenda

1 - Opening

2 - Vaststelling agenda

3 - Spreekrecht

4 - Vaststellen van de besluitenlijst van de oordeelsvormende bijeenkomst, gehouden op 21 mei 2019

5 - Oordeelsvormende bespreking van het voorstel tot aannemen rapport rekenkamercommissie over raad van Waalre in zijn volksvertegenwoordigende rol

6 - Oordeelsvormende bespreking van het voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan "de Boslaantjes, Waalre Noord"

7 - Oordeelsvormende bespreking van het voorstel tot reactie op advies Proefcasus Eindhoven Airport

8 - Oordeelsvormende bespreking van het voorstel tot het kennisnemen van de Jaarstukken 2018 Metropoolregio Eindhoven

9 - Oordeelsvormende bespreking van het voorstel tot het kennisnemen van de Jaarrekening 2018 Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB)

10 - Oordeelsvormende bespreking van het voorstel tot het kennisnemen van de Jaarstukken 2018 GGD Brabant-Zuidoost

11 - Oordeelsvormende bespreking van het voorstel tot het kennisnemen van de concept-Jaarstukken 2018 Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO

12 - Oordeelsvormende bespreking van het voorstel tot het kennisnemen van de Jaarstukken 2018 PlusTeam

13 - Oordeelsvormende bespreking van het voorstel tot het kennisnemen van de Jaarrekening 2018 en Kadernota 2020 Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningschap Regio Eindhoven (GRWRE)

14 - Sluiting