Oordeelsvormende bijeenkomst 3 juni 2021

Algemene informatie
PlaatsTeams
Tijd19:30 uur
VoorzitterDhr. J.A.J. Claessen
Video verslagVideotulen bekijken

Documenten

Agenda

1 - Opening

2 - Vaststelling agenda

3 - Spreekrecht

4 - Vaststelling van de besluitenlijst van de oordeelsvormende bijeenkomst, gehouden op 25 mei 2021

5 - Oordeelsvormende bespreking van het voorstel tot vaststellen beeldkwalitteitsplan centrum Waalre-dorp

6 - Oordeelsvormende bespreking van het voorstel tot het vaststellen van de ‘Stedenbouwkundige visie de Pracht en omgeving’'

7 - Oordeelsvormende bespreking van het voorstel tot kennisnemen van de proforma meerjarenbegroting 2022-2025 van het PlusTeam

8 - Oordeelsvormende bespreking van het voorstel tot het vaststellen van de 4 Tussenrapportage (Turap) 2021

9 - Oordeelsvormende bespreking van het voorstel tot het instemmen met de concept-Jaarstukken 2020 van de Metropoolregio Eindhoven en akkoord gaan met het instellen van een reserve voor Landgoed Gulbergen

10 - Oordeelsvormende bespreking van het voorstel tot kennisnemen van de concept-Jaarstukken 2020 Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB).

11 - Oordeelsvormende bespreking van het voorstel tot kennisnemen van de jaastukken 2020 Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO)

12 - Oordeelsvormende bespreking van het voorstel tot kennisnemen van de jaarstukken 2020 GGD Brabant-Zuidoost

13 - Oordeelsvormende bespreking van het voorstel tot kennisnemen van de jaarstukken 2020 PlusTeam

14 - Oordeelsvormende bespreking van het voorstel tot kennisnemen van de jaarrekening Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningsschap Regio Eindhoven (GRWRE Ergon 2020

15 - Sluiting