Oordeelsvormende bijeenkomst 7 mei 2019

Algemene informatie
PlaatsRaadven (raadzaal), Koningin Julianalaan 19
Tijd20:30 uur
VoorzitterMevr. S. J. van de Goor-Gelens
Audio verslagAudio verslag beluisteren

Documenten

Agenda

1 - Opening

2 - Vaststelling agenda

3 - Spreekrecht

4 - Vaststellen van de besluitenlijsten van de oordeelsvormende bijeenkomsten, gehouden op 26 maart en 2 april 2019

5 - Oordeelsvormende bespreking van het voorstel tot het uitwerken van een ontwerp voor mogelijke herinrichting Gestelsestraat

6 - Oordeelsvormende bespreking van het voorstel tot het kennisnemen van een lagere opbrengst kavelruil Dommeldal de Hogt

7 - Oordeelsvormende bespreking van het voorstel tot het vaststellen van de Nota Lokaal Gezondheidsbeleid (LGB) 2019-2022

8 - Oordeelsvormende bespreking van het voorstel tot het vaststellen van de ‘Startnotitie Jeugdbeleid en Verordening Jeugdhulp 2020’

9 - Oordeelsvormende bespreking van het voorstel tot het vaststellen van de 4e Tussenrapportage (Turap) 2019

10 - Sluiting