Raadsvergadering (besluitvormend) 6 november 2018

Algemene informatie
PlaatsRaadven (raadzaal), Koningin Julianalaan 19
Tijd19:30 uur
VoorzitterDhr. J.W. Brenninkmeijer
Audio verslagAudio verslag beluisteren

Documenten

Agenda

1 - Opening

2 - Vaststelling agenda en aanwijzen voorstemmer

3 - Vragenhalfuur

4 - Mededelingen

5 - Ingekomen stukken

6 - Vaststellen van de besluitenlijst van de besluitvormende raadsvergadering, gehouden op 23 oktober 2018

7 - B-voorstel tot heroverweging structuurontwerp 't Hazzo

8 - A-voorstel tot vaststellen van de begroting 2019

9 - Motie vreemd aan de orde van de dag GL-D66-ZW14-PvdA Kinderpardon

10 - Sluiting