Oordeelsvormende bijeenkomst 2 februari 2021

Algemene informatie
PlaatsTeams
Tijd20:30 uur
VoorzitterDhr. J.A.J. Claessen
Video verslagVideotulen bekijken

Documenten

Agenda

1 - Opening

2 - Vaststelling agenda

3 - Spreekrecht

4 - Vaststelling van de besluitenlijst van de oordeelsvormende bijeenkomst, gehouden op 19 januari 2021

5 - Oordeelsvormende bespreking van het voorstel tot het vaststellen van de eerste Tussenrapportage (Turap) 2021 en bespreken van de programmabegroting 2021

6 - Oordeelsvormende bespreking van het voorstel tot vaststellen Notitie Kernopgaven & Strategische Keuzes omgevingsvisie Waalre

7 - Sluiting