Raadsvergadering (besluitvormend) 17 maart 2020

Algemene informatie
PlaatsRaadven (raadzaal), Koningin Julianalaan 19
Tijd19:30 uur
VoorzitterDhr. J.W. Brenninkmeijer

Deze vergadering gaat niet door! Gezien de persconferentie van het kabinet van 12 maart 2020, heeft de burgemeester (als voorzitter van de raad) besloten om de raadsvergadering van 17 maart 2020 tot nader order op te schorten.

Agenda

1 - Opening

2 - Vaststelling agenda en aanwijzen voorstemmer

3 - Vragenhalfuur

4 - Mededelingen

5 - Ingekomen stukken

6 - Vaststelling van de besluitenlijst van de besluitvormende raadsvergadering, gehouden op 3 maart 2020

7 - Benoemen voorzitter werkgroep volksvertegenwoordigende rol en vergaderstructuur

8 - A-voorstel tot het vaststellen van de Woonnotitie 'Wonen in 2030'

9 - A-voorstel tot wijziging van de 'Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Waalre 2015'

10 - A-voorstel tot het vaststellen van de 'Verordening Participatiewet, IOAW-IOAZ, Wgs Waalre 2020'

11 - A-voorstel tot het vaststellen van de 2e Tussenrapportage (Turap) 2020

12 - A-voorstel tot het vaststellen van het controloprotocol en normenkader 2019 en verlenging contract met Astrium Accountants

13 - A-voorstel tot het vaststellen van de verordening herbenoemingsprocedure burgemeester gemeente Waalre 2020

14 - Benoemen leden vertrouwenscommissie

15 - Sluiting