Raadsvergadering (besluitvormend) 5 april 2022

Algemene informatie
PlaatsRaadven (raadzaal), Koningin Julianalaan 19
Tijd19:30 uur
VoorzitterDhr. A.J.W. Boelhouwer
Video verslagVideotulen bekijken

Documenten

Agenda

1 - Opening

2 - Vaststellen agenda en aanwijzen voorstemmer

3 - Vragenhalfuur

4 - Mededelingen

5 - Ingekomen stukken

6 - Vaststellen van de besluitenlijst van de besluitvormende raadsvergadering, gehouden op 8 maart 2022

7 - Voorstel tot het aanwijzen van 2 raadsleden in beoordelingsteam aanbesteding accountant

8 - Initiatiefvoorstel tot het aanwijzen van een informateur

9 - Sluiting