Raadsvergadering (besluitvormend) 6 juni 2023

Algemene informatie
PlaatsRaadven (raadzaal), Koningin Julianalaan 19
Tijd19:30 uur
VoorzitterDhr. M.F. Oosterveer
Video verslagVideotulen bekijken

Documenten

Agenda

1 - Opening door de voorzitter, burgemeester Oosterveer

2 - Vaststellen van de agenda en aanwijzen voorstemmer

3 - Vragenhalfuur

4 - Mededelingen

5 - Ingekomen stukken

6 - Vaststellen van de besluitenlijst van de besluitvormende raadsvergadering, gehouden op 23 mei 2023

7 - B-voorstel tot het vaststellen van de Verordening Jeugdhulp en Wmo gemeente Waalre 2023

8 - B-voorstel tot het instemmen met de pilot jongerencentrum

9 - A-voorstel tot het geven van een laatste kans aan het Waalres Museum

10 - Sluiting