Raadsvergadering (besluitvormend) 11 juli 2017

Algemene informatie
PlaatsRaadzaal, Laan van Diepenvoorde 8 Waalre
Tijd19:00 uur
VoorzitterDhr. J.W. Brenninkmeijer
Audio verslagAudio verslag beluisteren

Documenten

Agenda

1 - Opening

2 - Vaststelling agenda en aanwijzen voorstemmer

3 - Vragenhalfuur

4 - Mededelingen

5 - Ingekomen stukken

6 - Vaststellen van de besluitenlijst van de besluitvormende raadsvergadering, gehouden op 4 juli 2017

7 - B-Voorstel tot het vaststellen van het Reglement van Orde aangaande de Gemeenteraad van Waalre

8 - A-voorstel tot het vaststellen van het Speelruimtebeleid 2017-2025

9 - A-voorstel tot het vaststellen van de Kadernota 2018

10 - Sluiting