Oordeelsvormende bijeenkomst 25 mei 2021

Algemene informatie
PlaatsTeams
Tijd19:30 uur
VoorzitterDhr. C.W. de Zeeuw
Video verslagVideotulen bekijken

Documenten

Agenda

1 - Opening

2 - Vaststelling agenda

3 - Spreekrecht

4 - Vaststelling van de besluitenlijst van de oordeelsvormende bijeenkomst, gehouden op 13 april 2021

5 - Oordeelsvormende bespreking van het voorstel tot verstrekken van een garantstelling aan Waalrese Lawn Tennis Vereniging (WLTV)

6 - Oordeelsvormende bespreking van het voorstel tot het vaststellen van zienswijzen concept Regionale Energiestrategie (RES) 1.0.

7 - Oordeelsvormende bespreking van het voorstel om in te stemmen met de eerste en tweede begrotingswijziging 2021 van de Gemeenschappelijke Regeling PlusTeam en het beschikbaar stellen van een budget voor mediation tussen het CMD en het PlusTeam

8 - Oordeelsvormende bespreking van het voorstel tot instemmen met de strategie Groots! Een hoogwaardig en toegankelijk voorzieningenaanbod in het Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE)

9 - Oordeelsvormende bespreking van het voorstel tot herstel van de Subsidieverordening Investeringen Regionaal Ontwikkelfonds Werklocaties (ROW) Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE) (2021)

10 - Oordeelsvormende bespreking van het voorstel tot kredietaanvraag implementatie Omgevingswet 2021

11 - Sluiting