Raadsvergadering (besluitvormend) 3 september 2019

Algemene informatie
PlaatsRaadven (raadzaal), Koningin Julianalaan 19
Tijd19:30 uur
VoorzitterDhr. J.W. Brenninkmeijer
Audio verslagAudio verslag beluisteren

Documenten

Agenda

1 - Opening

2 - Vaststelling agenda en aanwijzen voorstemmer

3 - Vragenhalfuur

4 - Mededelingen

5 - Ingekomen stukken

6 - Vaststellen van de besluitenlijst van de besluitvormende raadsvergadering, gehouden op 2 juli 2019

7 - B-voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Michiel de Ruyterstraat

8 - B-voorstel tot het vaststellen wijziging Verordening Participatiewet (pw)

9 - B-voorstel tot het vaststellen van de 6e Tussenrapportage (Turap) 2019

10 - A-voorstel tot uitvoering advies vuurwerkverbod

11 - Sluiting