Raadsvergadering (besluitvormend) 21 september 2021

Algemene informatie
PlaatsRaadven (raadzaal), Koningin Julianalaan 19
Tijd19:30 uur
VoorzitterDhr. A.J.W. Boelhouwer
Video verslagVideotulen bekijken

Documenten

Agenda

1 - Opening

2 - Vaststelling agenda en aanwijzen voorstemmer

3 - Vragenhalfuur

4 - Mededelingen

5 - Ingekomen stukken

6 - Vaststelling van de besluitenlijst van de besluitvormende raadsvergadering, gehouden op 6 juli 2021

7 - B-voorstel tot het vaststellen van de transitievisie Warmte

8 - A-voorstel tot gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan landgoed Achtervoorde

9 - A-voorstel tot verlenen van uitvoeringskrediet ten behoeve van de aanleg en sanering van de openbare ruimte rondom Winkelcentrum de Voldijn

10 - A-voorstel tot vaststellen van de Visie Recreatie en Toerisme gemeente Waalre

11 - A-voorstel tot het vaststellen van het vergaderschema 2022

12 - Motie vreemd aan de orde van de dag Versterken positie woningzoekende Waalre

13 - Sluiting