Raadsvergadering (besluitvormend) 1 juni 2021

Algemene informatie
PlaatsRaadven (raadzaal), Koningin Julianalaan 19
Tijd19:30 uur
VoorzitterDhr. A.J.W. Boelhouwer
Video verslagVideotulen bekijken

Documenten

Agenda

1 - Opening

2 - Vaststelling agenda en aanwijzen voorstemmer

3 - Voorstel tot het benoemen van een nieuwe fractievertegenwoordiger namens de CDA fractie

4 - Beëdiging fractievertegenwoordiger

5 - Vragenhalfuur

6 - Mededelingen

7 - Ingekomen stukken

8 - Vaststelling van de besluitenlijst van de besluitvormende raadsvergadering, gehouden op 20 april 2021

9 - B-voorstel tot verstrekken van een garantstelling aan Waalrese Lawn Tennis Vereniging (WLTV)

10 - B-voorstel om in te stemmen met de eerste en tweede begrotingswijziging 2021 van de Gemeenschappelijke Regeling PlusTeam en het beschikbaar stellen van een budget voor mediation tussen het CMD en het PlusTeam

11 - B-voorstel tot instemmen met de strategie Groots! Een hoogwaardig en toegankelijk voorzieningenaanbod in het Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE)

12 - B-voorstel tot herstel van de Subsidieverordening Investeringen Regionaal Ontwikkelfonds Werklocaties (ROW) Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE) (2021)

13 - B-voorstel tot kredietaanvraag implementatie Omgevingswet 2021

14 - A-voorstel tot het vaststellen van zienswijzen concept Regionale Energiestrategie (RES) 1.0.

15 - A-voorstel tot afrekening fractieondersteuning 2020

16 - A-voorstel tot ontslag van een fractievertegenwoordiger namens de fractie ZW14

17 - Sluiting