Oordeelsvormende bijeenkomst 7 juni 2022

Algemene informatie
PlaatsRaadven (raadzaal), Koningin Julianalaan 19
Tijd20:30 uur
VoorzitterDhr. J.A.J. Claessen
Video verslagVideotulen bekijken

Agenda

1 - Opening door de voorzitter, de heer J.A.J. Claessen

2 - Vaststellen van de agenda

3 - Inspreekrecht

4 - Vaststellen van de besluitenlijst van de oordeelsvormende bijeenkomst, gehouden op 24 mei 2022*

5 - Oordeelsvormende bespreking van het voorstel tot vaststellen van de scenario’s en haarbaarheidsonderzoek integraal Huisvestingsplan onderwijs*

6 - Oordeelsvormende bespreking van het voorstel tot het vaststellen van de Verordening bekostiging leerlingenvervoer gemeente Waalre 2022

7 - Oordeelsvormende bespreking van het voorstel tot het vaststellen van de 4e Tussenrapportage (Turap) 2022

8 - Oordeelsvormende bespreking van het voorstel tot kennisnemen van de jaarstukken 2021 Metropoolregio Eindhoven*

9 - Oordeelsvormende bespreking van het voorstel tot kennisnemen van de jaarstukken 2021 Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB)

10 - Oordeelsvormende bespreking van het voorstel tot kennisnemen van de jaarstukken 2021 GGD Brabant-Zuidoost*

11 - Oordeelsvormende bespreking van het voorstel tot kennisnemen van de jaarstukken 2021 Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO)*

12 - Oordeelsvormende bespreking van het voorstel tot kennisnemen van de jaarstukken 2021 Ergon*

13 - Sluiting