Raadsvergadering (besluitvormend) 21 juni 2022

Algemene informatie
PlaatsRaadven (raadzaal), Koningin Julianalaan 19
Tijd19:30 uur
VoorzitterDhr. A.J.W. Boelhouwer
Video verslagVideotulen bekijken

Documenten

Agenda

1 - Opening

2 - Vaststellen agenda en aanwijzen voorstemmer

3 - Vragenhalfuur

4 - Mededelingen

5 - Ingekomen stukken

6 - Vaststellen van de besluitenlijst van de besluitvormende raadsvergadering, gehouden op 7 juni 2022

7 - B-voorstel inzake scenariokeuze en vervolg integraal Huisvestingsplan (IHP), tijdelijke huisvesting De Wilderen en verbouwingskosten Brede School Aalst

8 - B-voorstel tot het vaststellen van de Verordening bekostiging leerlingenvervoer gemeente Waalre 2022

9 - B-voorstel tot het vaststellen van de 4e Tussenrapportage (Turap) 2022

10 - Sluiting