Raadsvergadering (besluitvormend) 15 december 2020

Algemene informatie
PlaatsTeams
Tijd19:30 uur
VoorzitterDhr. A.J.W. Boelhouwer
Video verslagVideotulen bekijken

Documenten

Agenda

1 - Opening

2 - Vaststelling agenda en aanwijzen voorstemmer

3 - Vragenhalfuur

4 - Mededelingen

5 - Ingekomen stukken

6 - Vaststelling van de besluitenlijst van de besluitvormende raadsvergadering, gehouden op 1 december 2020

7 - B-voorstel tot het vaststellen van de Verordening Jeugdhulp & Wmo

8 - B-voorstel tot het vaststellen van de Belastingverordeningen 2021

9 - A-voorstel tot wijziging Algemene Plaatselijke Verordening (APV) inzake carbidverbod

10 - A-voorstel tot het vaststellen van de 5e Tussenrapportage (Turap) 2020

11 - A-voorstel reparatie deeltijdfactor benoeming wethouders

12 - Motie vreemd aan de orde van de dag Een veiligere plek vinden voor JOP Aalst

13 - Motie vreemd aan de orde van de dag Terugdringen geluidsoverlast na reconstructie Traverse

14 - Sluiting