Raadsvergadering (besluitvormend) 22 juni 2021

Algemene informatie
PlaatsRaadven (raadzaal), Koningin Julianalaan 19
Tijd19:30 uur
VoorzitterDhr. A.J.W. Boelhouwer
Video verslagVideotulen bekijken

Documenten

Agenda

1 - Opening

2 - Vaststelling agenda en aanwijzen voorstemmer

3 - Vragenhalfuur

4 - Mededelingen

5 - Ingekomen stukken

6 - Vaststelling van de besluitenlijst van de besluitvormende raadsvergadering, gehouden op 1 juni 2021

7 - B-voorstel tot vaststellen beeldkwaliteitsplan centrum Waalre-dorp

8 - B-voorstel tot kennisnemen van de proforma meerjarenbegroting 2022-2025 van het PlusTeam

9 - B-voorstel tot het vaststellen van de 4 Tussenrapportage (Turap) 2021

10 - A-voorstel tot het vaststellen van de ‘Stedenbouwkundige visie de Pracht en omgeving’'

11 - A-voorstel tot het vaststellen van zienswijzen concept Regionale Energiestrategie (RES) 1.0.

12 - Sluiting