Oordeelsvormende bijeenkomst 17 maart 2020

Algemene informatie
Plaats
Tijd20:30 uur
VoorzitterDhr. G.J.J. Lammers

Deze vergadering gaat niet door! Gezien de persconferentie van het kabinet van 12 maart 2020, heeft de burgemeester (als voorzitter van de raad) besloten om de raadsvergadering van 17 maart 2020 tot nader order op te schorten.

Agenda

1 - Opening

2 - Vaststelling agenda

3 - Spreekrecht

4 - Vaststelling van de besluitenlijst van de oordeelsvormende bijeenkomst, gehouden op 18 februari 2020

5 - Oordeelsvormende bespreking van het voorstel tot het vaststellen van het stedenbouwkundig plan Heijde Park (Heistraat Zuid fase 2)

6 - Oordeelsvormende bespreking van het voorstel tot het vaststellen beleidskader zonne- en windenergie

7 - Oordeelsvormende bespreking van het initiatiefvoorstel tot het vaststellen van de Verordening Burgerinitiatief 2020

8 - Sluiting