Oordeelsvormende bijeenkomst 26 mei 2020

Algemene informatie
PlaatsMicrosoft Teams
Tijd19:30 uur
VoorzitterMevr. S. J. van de Goor-Gelens
Video verslagVideotulen bekijken

Documenten

Agenda

1 - Opening

2 - Vaststelling agenda

3 - Spreekrecht

4 - Vaststelling van de besluitenlijst van de oordeelsvormende bijeenkomst, gehouden op 18 februari 2020

5 - Oordeelsvormende bespreking van het voorstel tot het vaststellen van bestemmingsplan 't Hazzo

6 - Oordeelsvormende bespreking van het voorstel inzake voorlopige ontwerp sporthal en ontmoetingsruimte 't Hazzo

7 - Oordeelsvormende bespreking van het voorstel tot kennisnemen van de Kadernota 2021 Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB)

8 - Oordeelsvormende bespreking van het voorstel tot kennisnemen van de Kadernota 2021 Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningschap Regio Eindhoven GRWRE/Ergon

9 - Oordeelsvormende bespreking van het voorstel tot kennisnemen van de Kadernota 2021 Metropoolregio Eindhoven

10 - Oordeelsvormende bespreking van het voorstel tot kennisnemen van de Kaderbrief 2021 Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO)

11 - Oordeelsvormende bespreking van het voorstel tot het kennisnemen van de Jaarstukken 2019 GGD Brabant-Zuidoost

12 - Oordeelsvormende bespreking van het voorstel tot het kennisnemen van de jaarrekening 2019 Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningsschap Regio Eindhoven (GRWRE)

13 - Oordeelsvormende bespreking van het voorstel tot het kennisnemen van de Jaarstukken 2019 Metropoolregio Eindhoven

14 - Oordeelsvormende bespreking van het voorstel tot het kennisnemen van de concept jaarstukken 2019 Omgevingsdienst Brabant-Zuidoost (ODZOB)

15 - Oordeelsvormende bespreking van het voorstel tot het kennisnemen van de concept jaarstukken 2019 Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO)

16 - Oordeelsvormende bespreking van het voorstel tot het kennisnemen van de Jaarrekening 2019 PlusTeam

17 - Sluiting