Vrijwilligerspenning en Waalre Club Talent

Op deze pagina kunnen Waalrese verenigingen en stichtingen vrijwilligers aanmelden die in aanmerking komen voor een vrijwilligerspenning of een benoeming tot Waalre Club Talent.

De uitreiking van de vrijwilligerspenningen 2024 zal zijn op vrijdagavond 6 december.

De vrijwilligerspenning

Iedere organisatie die met vrijwilligers werkt, kan zelf vrijwilligers aanmelden die in aanmerking komen voor een vrijwilligerspenning. De penning is eenmalig en persoonsgebonden. De aangemelde vrijwilliger moet aan de volgende criteria voldoen:

 1. De vrijwilliger moet in Waalre wonen of lid zijn van een Waalrese vereniging of instelling;
 2. De vrijwilligerspenning is niet eerder aan de voorgedragen persoon uitgereikt;
 3. De vrijwilliger moet op organisatorisch en/of bestuurlijke wijze minimaal 8 jaar vrijwilligerswerk hebben verricht of een bijzondere prestatie hebben geleverd. Onder ”organisatorisch” wordt verstaan ”het uitvoeren van werkzaamheden ten behoeve van de organisatie”;
 4. Het vrijwilligerswerk is gericht op het goed functioneren van personen, verenigingen en/of organisaties;
 5. De vereniging of organisatie staat ten dienste van de Waalrese gemeenschap;
 6. Het werk is vrijwillig en niet gekoppeld aan een geldelijke of stoffelijke tegenprestatie;
 7. Het werk wordt zeer regelmatig (wekelijks/maandelijks) en in het grootste gedeelte van het jaar uitgevoerd of een groot aantal uren (intensief) in een korte tijd. De tijdsinvestering van de vrijwilliger is aanzienlijk.

Voldoet uw vrijwilliger aan bovenstaande criteria? Ga dan naar het aanmeldformulier. U kunt vrijwilligers aanmelden tot en met 6 oktober 2024.

Alle aanmeldingen worden beoordeeld door de vrijwilligerscommissie. U ontvangt per email bericht over de beoordeling en over het moment waarop de vrijwilligerspenning wordt uitgereikt.

Vrijwilliger aanmelden

Waalre Club Talent

Iedere organisatie die met jonge vrijwilligers werkt, kan per jaar één jonge vrijwilligers aanmelden die zij willen laten benoemen tot Waalre Club. De aangemelde jonge vrijwilliger moet aan de volgende criteria voldoen:

 1. De jonge vrijwilliger doet vrijwilligerswerk bij één of meerdere verenigingen of instellingen in de gemeente Waalre;
 2. De jonge vrijwilliger is niet eerder benoemd als Waalre Club Talent;
 3. De jonge vrijwilliger is jonger dan 23 jaar in 2024;
 4. De jonge vrijwilliger creëert sociale verbindingen binnen de vereniging, instelling en de samenleving;
 5. De jonge vrijwilliger levert met zijn/haar werk een positieve bijdrage aan de Waalrese samenleving;
 6. Het werk is vrijwillig en niet gekoppeld aan een (geldelijke) tegenprestatie.

Voldoet uw vrijwilliger aan bovenstaande criteria? Ga naar het aanmeldformulier. U kunt vrijwilligers aanmelden tot en met 6 oktober 2024.

Alle aanmeldingen worden beoordeeld door de vrijwilligerscommissie. U ontvangt per email bericht over de beoordeling en over het moment waarop de vrijwilligers gezamenlijk worden benoemd.

Waalre Club Talent aanmelden

Vragen

Als u nog vragen heeft, dan kunt u contact opnemen met Marieke Driessen (Verenigingscontactfunctionaris) via 040-2282666 of per mail via vrijwilligers@waalre.nl.

De gegevens die u invult in bovenstaande aanmeldformulieren worden alleen gebruikt voor de benoeming van de vrijwilligerspenning en het Waalre Club Talent. Voor vragen of klachten hierover verwijzen we u naar de pagina om een klacht in te dienen.