Vrijwilligerspenning en Waalre Club Talent

Op deze pagina kunnen Waalrese verenigingen en stichtingen vrijwilligers aanmelden die in aanmerking komen voor een vrijwilligerspenning of een benoeming tot Waalre Club Talent.

De vrijwilligerspenning

Iedere organisatie die met vrijwilligers werkt, kan zelf vrijwilligers aanmelden die in aanmerking komen voor een vrijwilligerspenning. De penning is eenmalig en persoonsgebonden. De aangemelde vrijwilliger moet aan de volgende criteria voldoen:

 1. De vrijwilliger moet in Waalre wonen of lid zijn van een Waalrese vereniging of instelling;
 2. De vrijwilligerspenning is niet eerder aan de voorgedragen persoon uitgereikt;
 3. De vrijwilliger moet op organisatorisch en/of bestuurlijke wijze minimaal 8 jaar vrijwilligerswerk hebben verricht of een bijzondere prestatie hebben geleverd. Onder ”organisatorisch” wordt verstaan ”het uitvoeren van werkzaamheden ten behoeve van de organisatie”;
 4. Het vrijwilligerswerk is gericht op het goed functioneren van personen, verenigingen en/of organisaties;
 5. De vereniging of organisatie staat ten dienste van de Waalrese gemeenschap;
 6. Het werk is vrijwillig en niet gekoppeld aan een geldelijke of stoffelijke tegenprestatie;
 7. Het werk wordt zeer regelmatig (wekelijks/maandelijks) en in het grootste gedeelte van het jaar uitgevoerd of een groot aantal uren (intensief) in een korte tijd. De tijdsinvestering van de vrijwilliger is aanzienlijk.

Aanmelden

Voldoet uw vrijwilliger aan bovenstaande criteria? Klik dan op onderstaande button voor het aanmeldformulier.

Alle aanmeldingen worden beoordeeld door de vrijwilligerscommissie. U ontvangt per email bericht over de beoordeling en over het moment waarop de vrijwilligerspenning wordt uitgereikt.

Aanmelden vrijwilligerspenning

Waalre Club Talent

Iedere organisatie die met jonge vrijwilligers werkt, kan per jaar één jonge vrijwilligers aanmelden die zij willen laten benoemen tot Waalre Club Talent. De aangemelde jonge vrijwilliger moet aan de volgende criteria voldoen:

 1. De jonge vrijwilliger doet vrijwilligerswerk bij één of meerdere verenigingen of instellingen in de gemeente Waalre;
 2. De jonge vrijwilliger is niet eerder benoemd tot Waalre Club Talent;
 3. De jonge vrijwilliger is jonger dan 23 jaar in 2021;
 4. De jonge vrijwilliger creëert sociale verbindingen binnen de vereniging, instelling en de samenleving;
 5. De jonge vrijwilliger levert met zijn/haar werk een positieve bijdrage aan de Waalrese samenleving;
 6. Het werk is vrijwillig en niet gekoppeld aan een (geldelijke) tegenprestatie.

Aanmelden

Voldoet uw vrijwilliger aan bovenstaande criteria? Klik dan op onderstaande button voor het aanmeldformulier.

Alle aanmeldingen worden beoordeeld door de vrijwilligerscommissie. U ontvangt per email bericht over de beoordeling en over het moment waarop de vrijwilligers gezamenlijk worden benoemd.

Aanmelden Waalre Club Talent

Vragen

Als u nog vragen heeft, dan kunt u contact opnemen met Rob van Daal (Verenigingscontactfunctionaris) via 040-2282594 of per mail via vrijwilligers@waalre.nl.

De gegevens die u invult in bovenstaande aanmeldformulieren worden alleen gebruikt voor de benoeming van de vrijwilligerspenning en het Waalre Club Talent. Voor vragen of klachten hierover verwijzen we u naar de pagina om een klacht in te dienen.