Koninklijke onderscheiding

Een Koninklijke onderscheiding is een 'schouderklopje van de Koning' voor iemand die zich op bijzondere wijze inzet voor de samenleving of een heel bijzondere prestatie heeft geleverd. Kent u iemand in uw omgeving die naar uw mening voor een koninklijke onderscheiding in aanmerking komt, dan kan een decoratievoorstel worden ingediend bij de burgemeester.

Wie komt er in aanmerking voor een lintje?

Er is geen duidelijk antwoord te geven op wie er in aanmerking komt voor een lintje. Iedere aanvraag wordt afzonderlijk door meerdere personen beoordeeld. Uiteraard zijn er wel enkele voorwaarden te noemen. De twee belangrijkste zijn:

 • De betrokkene heeft zich in de afgelopen jaren buitengewoon verdienstelijk gemaakt op meerdere terreinen in de samenleving en heeft daar veel tijd aan besteed. Wanneer de verdiensten van de betrokkene zich beperken tot 1 terrein, dan zal deze persoon gedurende langere tijd actief moeten zijn om in aanmerking te komen.
 • De betrokkene dient van onbesproken gedrag te zijn. De burgemeester zal hiervoor de politie- en strafregisters raadplegen.

Voordragen Koninklijke onderscheiding

De meeste Koninklijke onderscheidingen worden uitgereikt tijdens de 'lintjesregen'. De lintjesregen is elk jaar op de laatste werkdag voor Koningsdag. Wilt u iemand voordragen voor de lintjesregen van het volgend jaar? Dan moet u dit vóór 1 juli van dit jaar doen. Gaat het om een tussentijdse onderscheiding? Dan moet u het voorstel uiterlijk 6 maanden vóór de gewenste uitreikingsdatum indienen.

Advies bestuurssecretariaat

Een Koninklijke onderscheiding wordt niet zomaar toegekend. Wilt u een Waalrenaar voordragen voor een lintje? Dan is het verstandig om eerst contact op te nemen met het bestuurssecretariaat van de gemeente. Wij kunnen op basis van uw informatie inschatten of de verdiensten inderdaad bijzonder genoeg zijn voor een Koninklijke onderscheiding.

 • Het is ook aan te bevelen vooraf overleg te hebben met de kabinetsmedewerker (bestuurssecretariaat) of het voorstel haalbaar is en zo ja, over de wijze van indienen van het voorstel;
 • De burgemeester brengt advies uit over het bij hem ingediende decoratievoorstel en zendt het voorstel met advies aan de Commissaris van de Koning;
 • Ook deze geeft zijn advies over het voorstel en stuurt het voorstel vervolgens door naar het Kapittel voor de civiele orden;
 • Dit onafhankelijke college geeft aan de betrokken minister een weloverwogen advies over het al of niet verlenen van een onderscheiding;
 • De minister beslist over het voorstel. Welke minister dat is, is afhankelijk van het maatschappelijk gebied waarop de bijzondere verdiensten betrekking hebben;
 • Zijne Majesteit de Koning verleent formeel de onderscheiding.

De toekenning van een Koninklijke onderscheiding is een erkenning. Het is daarom niet mogelijk beroep aan te tekenen wanneer uw aanvraag niet wordt gehonoreerd.

Verschillende soorten Koninklijke onderscheidingen

 • De Militaire Willems-Orde. Dit is de hoogste onderscheiding voor dapperheid. Sinds 1940 kunnen militairen en burgers lid zijn van de Militaire Willems-Orde.
 • De Orde van Oranje-Nassau. Deze onderscheiding is voor personen die iets bijzonders hebben gedaan voor de samenleving.
 • De Orde van de Nederlandse Leeuw. Deze onderscheiding is voor personen die iets buitengewoon bijzonders hebben gedaan voor de samenleving.

Meer informatie

Op Lintjes.nl leest u meer over hoe de persoon de onderscheiding kan krijgen.

Voor vragen kunt u contact opnemen met het bestuurssecretariaat, via tel: 040-2282500 of e-mail: gemeente@waalre.nl.