Verjaardagen en huwelijksjubilea

Waalre is een maatschappelijk actieve en betrokken gemeente. De gemeente Waalre wil bijzondere gebeurtenissen dan ook niet ongemerkt voorbij laten gaan. Denk aan mijlpalen zoals echtparen die 50, 60 of 65, 70 jaar getrouwd zijn, of inwoners die 100 jaar worden.

De 50-jarig getrouwden krijgen een bloemetje.

Voor de andere gelegenheden geldt dat met het echtpaar of de jarige vooraf voor de bijzondere gebeurtenis per brief contact wordt opgenomen door het bestuurssecretariaat van de gemeente Waalre. Er wordt gevraagd of het echtpaar of de jarige een bezoekje van de burgemeester op prijs stelt. Indien een bezoekje van de burgemeester op prijs wordt gesteld, dan wordt een bezoektijd afgesproken (let op: in coronatijd worden er geen bezoekjes gebracht door de burgemeester).

Contact

Indien u hierover nog vragen heeft, neem dan contact op met bestuurssecretariaat van de gemeente Waalre via telefoonnummer 040-2282530 of via e-mail bestuurssecretariaat@waalre.nl.

Niet benaderd willen worden

Indien u niet benaderd wenst te worden voor de viering van uw bijzondere huwelijksjubilea of verjaardag, geef dat dan door aan bestuurssecretariaat van de gemeente Waalre via telefoonnummer 040-2282530 of via e-mail bestuurssecretariaat@waalre.nl.