Het predicaat 'Koninklijk' is een onderscheiding voor een vereniging, stichting, instelling of onderneming. Dit predicaat kunt u aanvragen bij de burgemeester. U mag dan de titel 'Koninklijk' toevoegen aan de naam van uw organisatie. Ook mag u de Koninklijke kroon gebruiken, bijvoorbeeld op briefpapier.

Hoe werkt het?

Het predicaat 'Koninklijk' kunt u krijgen als u voldoet aan de volgende eisen:

  • Uw organisatie moet minimaal 100 jaar bestaan.
  • Uw organisatie is van oorsprong Nederlands.
  • Uw organisatie heeft een belangrijke positie binnen uw vakgebied.
  • Uw organisatie is helemaal zelfstandig.
  • Uw organisatie voert goed beleid en heeft een sterke financiële positie.
  • Bestuurders en managers zijn van onbesproken gedrag.

Het predicaat 'Koninklijk' mag u alleen bij de naam van uw organisatie gebruiken. U mag het predicaat maximaal 25 jaar gebruiken. Wordt uw organisatie overgenomen of zijn er grote structurele wijzigingen? Dan mag u het predicaat niet meer gebruiken. U kunt het predicaat niet krijgen voor een vereniging met als doel: verspreiden van politieke, commerciële, religieuze of levensbeschouwelijke opvattingen. Dien een aanvraag in bij de burgemeester. Leg duidelijk uit waarom uw organisatie het predicaat verdient. Voeg documenten bij die uw uitleg ondersteunen. U krijgt vanzelf bericht of uw organisatie het predicaat krijgt. Meestal krijgt u de bijbehorende oorkonde tijdens een speciale feestelijke bijeenkomst. De behandeling van uw aanvraag duurt minimaal een jaar.

Meer informatie over het predicaat 'Koninklijk' vindt u bij Het Koninklijk Huis.