Bent u ontevreden over de wijze waarop de gemeente of de organisatie zich in een bepaalde gelegenheid heeft gedragen? Dan kunt u schriftelijk een klacht indienen. Voorbeelden zijn: te trage, te late, onzorgvuldige en onjuiste afhandeling, lange wachttijden, onbereikbaarheid, geen, onjuiste of gebrekkige informatie.

U kunt uw brief sturen naar:

Gemeente Waalre
T.a.v. Juridische Zaken
Postbus 10.000
5580 GA  Waalre

Wat gebeurt er met uw klacht?

De klachtcoördinator zal de ontvangst van uw klacht schriftelijk bevestigen en aangeven wie, op grond van de klachtverordening, de klachtbehandelaar is. De klachtbehandelaar zal vervolgens contact met u opnemen om een afspraak te maken, zodat u uw klacht mondeling kan toelichten. Na het horen zal de klachtbehandelaar zijn bevindingen –en eventuele daaruit voorvloeiende acties-verwerken in een brief. Bent u niet tevreden met de afwikkeling van de klacht, dan kunt u contact opnemen met de Nationale Ombudsman.

Heeft u een klacht met betrekking tot de afwikkeling van uw klacht omtrent persoonsgegevens? Dan kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.