Bent u niet tevreden over de wijze waarop de gemeente of de organisatie zich heeft gedragen? Vond de gedraging niet langer dan 1 jaar geleden plaats. Kunt u geen bezwaar maken of beroep instellen. Dan kunt u schriftelijk een klacht indienen. Voorbeelden zijn: te trage, te late, onzorgvuldige en onjuiste afhandeling, lange wachttijden, onbereikbaarheid, geen, onjuiste of gebrekkige informatie.

U kunt uw brief sturen naar:

Gemeente Waalre
T.a.v. Juridische Zaken
Postbus 10.000
5580 GA Waalre

Wat gebeurt er met uw klacht?

De klachtcoördinator stuurt een brief over de ontvangst van uw klacht. In de brief staat wie de klachtbehandelaar is en informatie over de procedure. De klachtbehandelaar neemt vervolgens contact met u op een afspraak te maken voor een gesprek. U kunt in het gesprek uw klacht toelichten. Ook de beklaagde krijgt de mogelijkheid zijn of haar kant van het verhaal te vertellen. U leest daarna in een brief van de klachtbehandelaar het resultaat van de gesprekken en wat het oordeel is. Als er dingen veranderen dan hoort u dat ook. U leest verder wat u kunt doen als u niet tevreden bent over de behandeling van uw klacht.

Heeft u een klacht over de afwikkeling van uw klacht omtrent persoonsgegevens?

Voor vragen of klachten over privacy kunt u contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming van de gemeente Waalre via: privacy@waalre.nl.