Klachten, bezwaar en beroep

 • Aansprakelijkstelling

  De gemeente kan aansprakelijk zijn voor schade ontstaan vanwege bijvoorbeeld slecht onderhoud van de weg. U wenst een schadeclaim in te dienen bij de gemeente.

 • Bezwaar tegen gemeente

  Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente? Als u bent betrokken bij het besluit, kunt u meestal bezwaar maken.

 • Gemeente beslist niet tijdig?

  Krijgt u niet tijdig een beslissing op uw verzoek, aanvraag of bezwaarschrift? Dan hebt u misschien recht op een vergoeding.

 • Klacht indienen

  Bent u ontevreden over het uitvoeren van taken van de gemeente of de organisatie van taken binnen de gemeente? Dan kunt u schriftelijk een klacht indienen.