Klachten, bezwaar en beroep

 • Bezwaar tegen gemeente

  Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente? Als u bent betrokken bij het besluit, kunt u meestal bezwaar maken.

 • Inspraak

  Bij een inspraakprocedure biedt de gemeente aan betrokkenen en belanghebbenden de mogelijkheid hun mening te geven. Die mening kan leiden tot bijstelling van het beleid.

 • Klacht indienen

  Bent u ontevreden over het uitvoeren van taken van de gemeente of de organisatie van taken binnen de gemeente? Dan kunt u schriftelijk een klacht indienen.

 • WOB verzoek

  Iedereen heeft recht op juiste, volledige en actuele informatie. Iedereen kan een verzoek doen bestuurlijke informatie openbaar te maken.