Gemeente beslist niet tijdig?

Krijgt u niet tijdig een beslissing op uw verzoek,  aanvraag of bezwaarschrift? Is dit de gemeente te verwijten? Dan hebt u misschien recht op een vergoeding (dwangsom).

De gemeente moet op tijd reageren

Soms staat in de wet hoelang wij over een beslissing mogen doen. Soms staat dat niet in de wet. Dan moeten wij binnen acht weken na ontvangst van uw aanvraag beslissen. In sommige situaties kunnen we de beslistermijn verder uitstellen. Het nemen van een beslissing kan langer duren:

 • als wij nog informatie van u nodig hebben;
 • als wij nog informatie van anderen buiten de gemeente nodig hebben;
 • als u met uitstel instemt;
 • als wij verdagen of opschorten;
 • in geval van overmacht.

De gemeente beslist toch te laat

Wij moeten op tijd een beslissing nemen op uw aanvraag of bezwaar. Gebeurt dit niet op tijd, dan hebt u vaak recht op een dwangsom. Dit is een geldbedrag dat wij aan u moet betalen. Elke dag dat wij nog geen beslissing nemen wordt de boete hoger. Maar voordat u recht hebt op een dwangsom moet u de gemeente in gebreke stellen. Dit is een brief waarin u meldt wanneer de beslistermijn verstreek.

Stel de gemeente in gebreke

U schrijft dan een brief met:

 • Uw naam en adres;
 • Datum;
 • Uw handtekening;
 • Een omschrijving van uw verzoek, aanvraag of bezwaarschrift waar u nog geen beslissing op hebt ontvangen;
 • Datum en kenmerk van de ontvangstbevestiging van uw verzoek, aanvraag of bezwaarschrift;
 • Uw rekeningnummer waarop mogelijk de vergoeding kan worden overgemaakt.

U kunt ook het formulier Ingebrekestelling bij niet tijdig beslissen (PDF, 69.7 kB) gebruiken.

Stuur uw ingebrekestelling naar de gemeente:

Gemeente Waalre
Postbus 10.000
5580 GA WAALRE

U kunt de ingebrekestelling ook zelf naar de receptie in Het Huis van Waalre brengen. In dat geval krijgt u direct een ontvangstbevestiging.

Binnen twee weken een besluit

De gemeente kan binnen 2 weken nadat zij uw brief ontving toch nog een beslissing nemen. Gebeurt dat niet, dan gaat de dwangsom automatisch lopen. Ook kunt u zorgen dat u een besluit krijgt via de rechter door direct beroep in te stellen.

Gemeente betaalt dwangsom

De hoogte van de dwangsom hangt af van de duur van de vertraging. Als de dwangsom gaat lopen gelden de volgende bedragen in 2022:

 • € 23 per dag voor de eerste 2 weken
 • € 35 per dag voor de volgende 2 weken
 • € 45 per dag voor de rest van de dagen tot en met de 42e dag.

De dwangsom wordt nooit langer dan 42 dagen betaald en is maximaal € 1442.

U krijgt altijd bericht

Binnen twee weken na de laatste dag waarop wij een dwangsom aan u moeten betalen, bepalen wij hoeveel wij u precies moeten betalen. Het kan zijn dat we het bedrag verrekenen met de opgelegde leges. U ontvangt daarover een beslissing. Binnen 6 weken na deze beslissing gaan wij tot betaling over.

Als wij van mening zijn dat u geen recht heeft op een dwangsom, dan ontvangt u natuurlijk eerder bericht.