Aansprakelijkstelling

De gemeente kan aansprakelijk zijn voor schade ontstaan door voorzieningen in de openbare ruimte als u kunt bewijzen dat de gemeente niet of niet juist heeft gehandeld of nalatig is geweest en de schade daarvan een direct gevolg is. Hiervoor kunt u een schadeclaim indienen. 

Aansprakelijk stellen

Om de gemeente aansprakelijk te stellen heeft u de volgende gegevens nodig:

  • Datum en tijdstip van het voorval
  • De precieze plek waar het gebeurde
  • Verklaring van het voorval, waarin u uitlegt hoe de schade ontstond
  • Eventueel foto's van de situatie
  • Eventueel bewijsstukken (bijvoorbeeld een getuigenverklaring of een proces-verbaal van de politie bij een ongeluk)
  • Een bewijs van de opgelopen schade (zoals een rekening van de reparatie)
  • Uw naam en adres
  • Uw telefoonnummer waar u overdag te bereiken bent
  • Uw e-mailadres
  • Uw IBAN-nummer

De aansprakelijkstelling kan schriftelijk ingediend worden via Gemeente Waalre, ter attentie van Openbare Ruimte, postbus 10.000, 5580 GA in Waalre.

Behandeling schadeclaim

De gemeente kan uw schadeclaim voorleggen aan de verzekeringsmaatschappij. In dat geval behandelt de verzekeringsmaatschappij de schadeclaim en laat u rechtstreeks weten of uw schade voor vergoeding in aanmerking komt.

Schade door aannemer

Is de schade veroorzaakt door nalatigheid van een aannemer, die in opdracht van de gemeente werkzaamheden heeft uitgevoerd? Dan ligt de aansprakelijkheid bij die aannemer. 

Claim indienen bij eigen verzekering

Het is belangrijk om claims ook direct in te dienen bij uw eigen verzekering indien u hiervoor verzekerd bent. Bij uw eigen verzekering bent u mogelijk verzekerd tegen nieuw- en/of vervangingswaarde. U heeft dan niet te maken met eventuele afschrijvingen. Het melden van de schade heeft (behalve bij een autoverzekering) geen gevolgen voor uw premie voor komend jaar.