Inkoop en aanbestedingen

De gemeente Waalre koopt haar werken, diensten en leveringen in volgens een vastgesteld inkoopbeleid en bijbehorende procedure. Gelijke behandeling en gelijke kansen voor marktpartijen, een goede prijs-kwaliteitverhouding en duurzaamheid zijn hierbij uitgangspunt.

Procedure

De inkoop- of aanbestedingsprocedure wordt bepaald aan de hand van een inkoopstrategie. Deze wordt per concrete inkoop geschreven. Boven de geldende Europese drempelbedragen moet een Europese aanbestedingsprocedure gevolgd worden.

Aanbestedingen

De gemeente Waalre maakt gebruik van digitale systemen voor aanbestedingen.

Inkoopvoorwaarden

Afhankelijk van de levering, dienst of het werk gelden de volgende inkoopvoorwaarden:

Stichting BIZOB

Om de inkoop verder te professionaliseren is Waalre aangesloten bij Stichting BIZOB. Via stichting BIZOB kunnen de aangesloten gemeenten bepaalde aanbestedingstrajecten gezamenlijk uitvoeren. Ook begeleiden professionele inkopers van BIZOB individuele trajecten.