Ondernemers en coronavirus

Let op!Veel ondernemers hebben financiële problemen door de coronacrisis. Hierdoor kunnen zij kwetsbaarder zijn voor criminelen die de onderneming willen gebruiken als criminele ontmoetingsplaats of als investering om geld wit te wassen. Het ministerie van Justitie en Veiligheid is daarom samen met VNO-NCW / MKB-Nederland, diverse brancheorganisaties en het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) de campagne ‘Blijf Alert’ gestart.

Lees meer over de campagne 'Blijf Alert'.

Het coronavirus heeft enorme gevolgen voor bedrijven en zzp’ers. Hieronder staat een overzicht van de maatregelen en ondersteuning door gemeente en landelijke overheid voor ondernemers die door de coronacrisis in problemen komen.

Wat doet de gemeente Waalre voor ondernemers? 

Inkomensondersteuning voor ZZP en MKB

Het coronavirus heeft enorme gevolgen voor bedrijven en zzp’ers. Bent u als Waalrese ondernemer getroffen door deze crisis? Mogelijk komt u in aanmerking voor een tijdelijke financiële ondersteuning via de gemeente: Uitkering voor zelfstandig ondernemers (Bbz) of de tijdelijke ondersteuning voor ondernemers en ZZP-ers (Tozo).

Tozo

Ondernemers en zzp’ers in Waalre die getroffen zijn door de gevolgen van het coronavirus kunnen een aanvraag indienen voor een aanvullende uitkering voor levensonderhoud en/of voor bedrijfskapitaal. Deze tijdelijke regeling vult het inkomen aan tot het sociaal minimum. De regeling wordt voor ondernemers uit Waalre uitgevoerd door de gemeente Veldhoven. Bekijk de voorwaarden en het aanvraagformulier op de website van gemeente Veldhoven.

Gemeentelijke belastingen 2021

Eind februari 2021 worden aanslagen gemeentelijke belastingen 2021 verzonden. Indien u gebruikt maakt van automatische incasso dat wordt het bedrag in 8 termijnen van uw rekening afgeschreven. Maakt u geen gebruik van automatische incasso dan dient de aanslag uiterlijk 31 mei 2021 betaald te zijn. Mocht u door omstandigheden niet in staat zijn de aanslag te betalen neem dan tijdig contact op met het team invordering. Dit kan via de mail administratie@waalre.nl of telefonisch via 040-2282500.

Hulp bij financiële problemen

Komt u door de coronacrisis in grote financiële problemen en lukt het niet meer om deze zelf op te lossen? Aarzel niet en zoek dan hulp, voordat de problemen te groot worden. Neem contact op met het Centrum voor Maatschappelijke Deelname (CMD) van de gemeente via 040-2282500 of cmd@waalre.nl.

Gemeente biedt ook in 2021 ruimere mogelijkheden voor zomerterrassen

De coronacrisis heeft onder andere horecaondernemers hard geraakt. Om de horecabranche tegemoet te komen tijdens de coronacrisis, heeft het college van B&W besloten om uitbreiding van de zomerterrassen toe te staan van 1 april 2021 tot 15 oktober 2021. Uiteraard kan hier alleen gebruik van worden gemaakt wanneer de landelijke maatregel m.b.t. de horecasluiting is opgeheven.

Gemeente Waalre wil horecaondernemers ook in 2021 tijdens de coronacrisis zoveel mogelijk ondersteunen om deze periode goed door te komen. We denken daarom mee over de mogelijkheden die hen kunnen helpen. Het college van B&W heeft besloten om horecaondernemers indien mogelijk meer ruimte te bieden voor de zomerterrassen. De gemeente gaat hierover proactief in gesprek met deze ondernemers om te bespreken wat de mogelijkheden zijn. Daarnaast kunnen ondernemers ook contact opnemen met de gemeente via vergunningen@waalre.nl.

In alle gevallen moeten de horecaondernemers een plan voorleggen met minimaal een coronaprotocol, situatietekening en contactpersonen aan de gemeente. Ook gelden er voorwaarden voor het beperken van overlast voor de omgeving. De horecaondernemers moeten zelf de omwonenden hierover actief informeren. Het kan zijn dat de veiligheid of beschikbare ruimte het in sommige situaties niet toelaat om ruimere terrassen te creëren.

Dit is een tijdelijke maatregel die voorlopig geldt van 1 april 2021 tot 15 oktober 2021, het einde van het terrasseizoen. Daarnaast zal het college van B&W geen precario heffen over het terrasseizoen 2021. Precario is belasting voor het in gebruik hebben van gemeentegrond voor bijv. een terras.

Landelijke regelingen

Rondom het coronavirus heeft het kabinet een noodpakket voor economie en banen opgezet. Dit pakket bestaat uit tal van maatregelen die ondernemers tijdens deze crisis financieel ondersteunen. Kijk op de website van Rijksoverheid voor meer informatie over dit noodpakket.

Waar kunt u terecht met vragen? 

Op de website van de Kamer van Koophandel vindt u uitgebreide informatie over landelijke regelingen en mogelijkheden. Ook kunt u bellen met het Kamer van Koophandel Adviesteam: 0800-2117. Kijk voor antwoorden op veelgestelde vragen van ondernemers en werkgevers op de website van de Rijksoverheid.

Ook kunt u terecht op de website van Brainport Eindhoven en Rijksdienst voor ondernemend Nederland. Heeft u als ondernemer andere vragen? Dan kunt u mailen naar de bedrijfscontactfunctionaris via rjongen@waalre.nl.