Gezondheidsverklaring rijbewijs

Bent u 75 jaar of ouder of heeft u een beperking en wilt u uw rijbewijs vernieuwen? Wilt u een rijbewijs voor vrachtwagen of bus aanvragen? Dan heeft u een verklaring nodig dat u geschikt bent om te rijden. Het CBR beoordeelt of u rijgeschikt bent. U vult daarvoor een "Gezondheidsverklaring" in op de website van het CBR. 

Afspraak maken

Aanvragen via CBR

Aanvraagformulier

Wilt u toch liever uw gezondheidsverklaring (voorheen 'eigen verklaring') als papieren formulier kopen in het gemeentehuis? Dan moet u hiervoor een afspraak maken.

Meenemen

  • Uw rijbewijs;
  • Geld of een bankpas. U betaalt meteen bij de aanvraag.

Prijs

€ 33,80

Medische keuring

Soms heeft u ook een medische keuring nodig. In dat geval vult de arts die u keurt een apart deel van de vragenlijst in.

Hoe lang duurt de aanvraag?

Binnen 4 maanden krijgt u een reactie van het CBR en kunt u een rijbewijs aanvragen bij de gemeente.