In de gemeente Waalre bruist het van de culturele activiteiten. De nadruk ligt vooral op de amateurkunsten en sociaal-culturele activiteiten en cursussen in de vrije tijd. Cultuur in de brede zin van het woord is de smeerolie van onze samenleving.

Waarom is cultuur belangrijk voor je?

Actief bezig zijn met kunst en cultuur verbindt je hoofd, hart en handen. Dat houdt je vitaal en gelukkig. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat muziek maken, en zelfs muziek luisteren, je brein positief beïnvloedt én ontwikkelt en daarom op alle fronten levensbevorderlijk is. Zo worden jongeren socialer en blijven ouderen langer vitaal. Van theaterspelen leer je jezelf presenteren voor een groep, door te dansen zak je na je werk of schooldag wat meer uit je hoofd in je lichaam en dat zorgt er letterlijk en figuurlijk voor dat je beter in je vel zit. Door te schilderen of te beeldhouwen ontwikkel je je motoriek en ruimtelijk inzicht. Kortom, een culturele activiteit draagt bij aan een Gezond Waalre, verbreedt je horizon en bovendien is het meestal een sociale activiteit die je samen met anderen doet. Daarnaast is het fijn om je verbonden te voelen aan een cultuur in de brede zin en aan anderen om je heen, juist nu religie een minder prominente plek inneemt in onze samenleving. Dat kan ook carnaval zijn, of een heemkundekring.

Ons cultuurbeleid

We vinden als gemeente dat cultuur een belangrijke rol speelt in de samenleving. Daarom hebben we een cultuurnota gemaakt én tijdelijk een cultuuraanjager aangesteld. Deze presenteert in december 2023 zijn adviesrapport. Voor culturele organisaties hebben we subsidies beschikbaar. Wil je meedenken en op de hoogte blijven over cultuur in Waalre? Kom dan een keer naar het cultuurcafé of meld je aan voor de nieuwsbrief ‘Gezond & Actief Waalre’. Daarin wordt het cultuurcafé aangekondigd.

Financiële ondersteuning via het jeugdfonds

Waalre is aangesloten bij het Jeugdfonds Sport en Cultuur Noord-Brabant voor kinderen van 0 tot en met 17 jaar. Ouders die geldzorgen hebben kunnen maximaal € 450,- ondersteuning krijgen per kind per jaar voor cultuur: voor lesgeld en de aanschaf van materialen. Ouders tot en met een modaal inkomen komen in aanmerking voor een cultuurbijdrage, volgens de ‘Stimuleringsregeling Buitenschoolse Cultuureducatie’.

Meer informatie over het jeugdfonds lees je op de pagina Cultuur- en sportbijdrage kinderen.

Eén overzicht van het culturele aanbod in Waalre

De Sociale Gids Waalre wijst je als inwoner, vrijwilliger én professional de weg naar organisaties en activiteiten in Waalre op het gebied van welzijn, hulp en ondersteuning, opvoeden, geldzaken én cultuur. Met de komst van deze gids is er nu één overzichtelijke plek in de gemeente waar inwoners, vrijwilligers en professionals terecht kunnen. Goed voor jezelf zorgen en het houden van eigen regie is erg belangrijk. Met deze wegwijzer willen we het makkelijker maken om zelf hulp of ondersteuning te vinden. Of mee te gaan doen aan een activiteit die je leuk vindt, zoals een culturele activiteit.