Gezond & Actief Waalre

Het welzijn van onze inwoners vinden we belangrijk. Daarom stimuleren we een gezonde leefstijl, zowel fysiek als mentaal. We willen inwoners letterlijk en figuurlijk in beweging laten komen om gezonder te worden of gezond te blijven.

Rijksoverheid heeft gemeenten de opdracht gegeven om uitvoering te geven aan verschillende gezondheidsthema’s. Dit zijn de bekendere thema’s, zoals sporten en bewegen, overgewicht en mentale gezondheid. Maar er is ook aandacht voor valpreventie, een gezonde leefomgeving, het opgroeien in een kansrijke omgeving en eenzaamheid.

Hoe doen we dat?

We hebben voor de periode tot 2026 (2023-2026) ambities gesteld op het gebied van sport en (mentale) gezondheid. We focussen ons daarbij op preventie, want voorkomen is beter dan genezen. De ambities zijn erop gericht om gezonde mensen gezond te houden, kinderen gezond te laten opgroeien, en mensen met een kwetsbare gezondheid te ondersteunen. We stimuleren een gezonde leefstijl voor alle inwoners.

Met wie doen we dat?

Deze ambities hebben we vastgelegd in het Gezond en Actief Leven akkoord. Samen met allerlei partners uit de gemeente, gaan we over tot actie om onze ambities te bereiken. Sportverenigingen, andere sport- en beweegaanbieders, maar ook zorg- en welzijnspartners, onderwijs en kinderopvangorganisaties dragen er in Waalre aan bij dat onze inwoners volop kunnen sporten en bewegen. Vele professionals en vrijwilligers zetten zich daar met hart en ziel voor in.

Een gezonde leefstijl voor iederéén

We voeren acties uit die gericht zijn op verschillende doelgroepen en niveaus. Ook voor inwoners voor wie sporten, bewegen of meedoen aan een activiteit niet vanzelfsprekend is. Bijvoorbeeld omdat het aanbod niet bekend is. Of omdat er een lichamelijke, mentale, of financiële drempel is.

Ervaart u een lichamelijke of mentale drempel ervaren om te gaan sporten of bewegen, bijvoorbeeld omdat u een beperking heeft? Dan kunt u contact opnemen met de lokale beweegcoach Uniek Sporten via unieksporten@waalre.nl. De Uniek Sporten beweegcoach helpt inwoners met hun hulpvragen in de zoektocht naar passend sport- of beweegaanbod.

Ervaart u een financiële drempel ervaren om aan de slag te gaan met een sport- of beweegactiviteit? Dan kunt u aanspraak maken op de ondersteuning vanuit St. Leergeld, Jeugdfonds Sport & Cultuur of het Volwassenenfonds Sport & Cultuur.

Wat hebben we al gedaan?

De voorgaande drie jaar (2020-2023) is er samen met partners gewerkt aan de ambities en acties uit het Waalres Sport- en beweegakkoord 2020-2022 en het Lokaal Preventieakkoord Gezond Waalre 2021-2023. Dat heeft al tot mooie resultaten geleid.

Heeft u vragen of opmerkingen?

Vul het formulier in of stuur een mail naar gezond@waalre.nl. Regisseur Gezond en Actief Waalre, Marieke Driessen, van de gemeente Waalre, neemt dan contact met u op.