Motie financiële bijdragen

Algemene informatie
AgendapuntRaadsvergadering (besluitvormend) 8-11-2022\n7 A-voorstel tot het vaststellen van de programmabegroting 2023
TitelMotie financiële bijdragen

Toelichting

Met 11 stemmen voor en 6 stemmen tegen aangenomen, waarbij de fracties CDA, PvdA en ZW14 hebben tegengestemd.

Bijlage(s)