Motie oprekken minimabeleid

Algemene informatie
AgendapuntRaadsvergadering (besluitvormend) 8-11-2022\n7 A-voorstel tot het vaststellen van de programmabegroting 2023
TitelMotie oprekken minimabeleid

Toelichting

Met 14 stemmen voor en 3 stemmen tegen aangenomen, waarbij de VVD fractie heeft tegengestemd.

Bijlage(s)