Motie toegankelijk maken jaarverslag PlusTeam

Algemene informatie
Agendapunt
TitelMotie toegankelijk maken jaarverslag PlusTeam
Datum afdoening 6 juni 2017

Toelichting

Naar aanleiding van het voorstel tot kennisname van het jaarverslag, de jaarrekening 2015 en de conceptbegroting 2017 en instemmen met de gewijzigde tekst Gemeenschappelijke Regeling PlusTeam (raadsvergadering 24-05-2016).

PvdA-AWB

Unaniem aangenomen

Bijlage(s)