Motie inzet ervaringsdeskundigen bij opstellen Uitvoeringsplan Geldzorgenbeleid

Algemene informatie
AgendapuntRaadsvergadering (besluitvormend) 18-4-2023\n12 A-voorstel tot het vaststellen van het Geldzorgenbeleid Waalre 2023
TitelMotie inzet ervaringsdeskundigen bij opstellen Uitvoeringsplan Geldzorgenbeleid

Toelichting

Deze motie wordt aangenomen met 12 stemmen voor en 3 stemmen tegen, waarbij de fractie AWB heeft tegengestemd.

Bijlage(s)