Motie ontwikkeling 't Hazzo gebied i.c.m. herijking woonvisie

Algemene informatie
Agendapunt
TitelMotie ontwikkeling 't Hazzo gebied i.c.m. herijking woonvisie
Datum afdoening10 april 2019

Toelichting

Naar aanleiding van: Voorstel tot het vaststellen van de programmabegroting 2016 (raadsvergadering 10-11-2015).

D66-PvdA-VVD-CDA-ZW14-AWB

Unaniem aangenomen

Bijlage(s)