Motie speelvoorzieningen

Algemene informatie
Agendapunt
TitelMotie speelvoorzieningen
Datum afdoening11 juli 2017

Toelichting

Naar aanleiding van het voorstel tot het instemmen met de Kadernota 2017 (raadsvergadering 05-07-2016).

D66

Unaniem aangenomen

Bijlage(s)