Motie moreel appel WMO-abonnementstarief

Algemene informatie
AgendapuntRaadsvergadering (besluitvormend) 8-11-2022\n7 A-voorstel tot het vaststellen van de programmabegroting 2023
TitelMotie moreel appel WMO-abonnementstarief

Toelichting

Met 11 stemmen voor en 6 stemmen tegen aangenomen, waarbij de fracties AWB en VVD hebben tegengestemd.

Bijlage(s)