Leerlingenregistratie

Algemene informatie
Datum 4 april 2017
AfzenderGGD Brabant-Zuidoost

Toelichting

Brief van GGD Brabant-Zuidoost, ingekomen d.d. 29 maart 2017, inzake de voorgenomen wijziging/overdracht van taakstelling centrale leerlingenregistratie (leerplicht) GGD is een wijziging vereist van de gemeenschappelijke regeling GGD Brabant-Zuidoost(365802)

In handen stellen van het college ter voorbereiding van een daartoe strekkend raadsvoorstel ter instemming met de wijziging. Verzoek is om het besluit uiterlijk 21 juni 2017 kenbaar te maken.

Weeklijst 2017-13

Bijlage(s)